Monday, December 22, 2008

က်ေနာ္ ထင္ရင္ လြဲခဲတယ္.

တကယ္ပါ.. ဗီယက္နမ္နုိင္ မယ္လုိ႔ ထင္တဲ့ အတုိင္း နိင္တယ္..ဗ်..
ႏိုင္တာမွ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ႏိုင္တာ. ညစ္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ကစားတဲ့
အသင္း ရွံဳးတာေတာင္နည္းေသးတယ္။ လူခ်တယ္ ။ မေလးဒုိင္ကလည္း
ဘက္လုိက္တယ္ ။ စကၤပူက အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္တယ္။ ပြဲၾကည့္ရတာ တကယ္ကုိ
အရသာရွိတယ္။
ဖုိင္နယ္မွာ ထိုင္းနဲ႔ေတြ႔မယ္။ ၾကည့္ျဖစ္ဦးမလား မေျပာတတ္ဘူး ။