Monday, January 21, 2013

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ Kyaukpadaung Town
 အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း . ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

ၾကမ္းပုိး ကိုက္ေသးလားေတာ့ မသိ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက ရုပ္ရွင္ရံု
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေစ်း

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ဇာတ္ပြဲငွားမယ္ဆုိ ျမန္မာ့မႈ အႏုပညာ နယ္ေျမ ။