Saturday, May 22, 2010

ၾကည့္ညိဳဖြယ္ရာ ေစတီမ်ားဒီပံုကုိ က်ိဳက္ထီးရုိးဘုရား ေရာက္တုန္းက ေရတံခြန္သြားတဲ့ လမ္းေဘးမွာ ရယူခဲ့ပါတယ္။

Friday, May 21, 2010

ဝါသနာ


ပုိးလဲရွိတယ္၊ ၀ါသနာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတ့ဲ ကေလးေတြ။
ဆြဲထားလက္ကုိပဲ ဆြဲထားကိုယ့္လူေရ သီခ်င္းနဲ႔ကေနတာ သေဘာက်တာနဲ႔ ရိုက္လာခဲ့တယ္။

Wednesday, May 19, 2010

ေတာင္စဥ္ေခ်ာင္း ရႈခင္း


ေတာင္စဥ္ေခ်ာင္းလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဟုိးေနာက္မွာ ပုပၸါးေတာင္ကို ေရးေရးျမင္ေနရတယ္..
ေႏြရာသီဆုိေတာ့ ေရသိပ္မရွိေတာ့ဘူး. ေသာက္ေရအတြက္ အျမန္ေဖၚလုိ႔ရတဲ့ လက္ယက္တြင္းေလးေတြရွိတယ္။ ၾကက္သြန္ခင္းေတြရွိတယ္. ရွားပင္ေတြက ပတ္လည္ ၀ုိင္းေနတယ္။
ဆန္း၀င္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

Tuesday, May 18, 2010

ေတာင္စဥ္ေခ်ာင္း


မႏၱေလးတုိင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ပုပၸါးေတာင္မွစီးစင္းေသာ ေခ်ာင္းျဖစ္သည္။
ပုပၸါးေတာင္တန္းမ်ားမွ အစဥ္မျပတ္ စီးစင္းလာေသာေၾကာင့္ ေတာင္စဥ္ေခ်ာင္းဟု ေခၚၾကသည္။
မုိးရြာသီတြင္ ေခ်ာင္အထက္ပိုင္း၌ မုိးညိဳလွ်င္ သားသမီးမ်ားအတြက္ မိဘမ်ား စိတ္ပူရေသာေခ်ာင္းျဖစ္သည္။
ေႏြရာသီတြင္ ေခ်ာင္းေရက်ကာ ေဘးဘယ္ညာတြင္ ကုိင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေခ်ာင္းျဖစ္သည္။
ငါးသလဲထုိး၊ ငါးလူးေပါက္၊ ငါးရံ့၊ ငါးခူ၊ ငါးေျပမ၊ ေရေပၚငါး၊ ခဏန္းလက္မ၊ ငါးရွဥ့္ေပါေသာ ေခ်ာင္းျဖစ္သည္။
ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္ လြယ္အိတ္ပစ္ခ်ကာ ငါးဖမ္းထြက္ခဲ့ေသာ ေခ်ာင္းျဖစ္သည္။
ေတာင္စဥ္ေခ်ာင္းသည္ ရွားပင္လွရြာ၊ ေပါက္ပင္စြန္းရြာ၊ ေခ်ာင္းျခားရြာ၊ ေအာင္ပေဒသာရြာ၊ လက္ပန္က်င္းရြာ၊ ေညာင္ပင္သာရြာ စသည္ အစဥ္လုိက္ စိးဆင္းကာ ပင္းေခ်ာင္းထဲသုိ႔ စီး၀င္သြားသည္။

ဆန္း၀င္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

Monday, May 17, 2010

အညာေဒသ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔မႈပံုရိပ္


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေမာက္ေတာင္ဆည္ အနီးမွ ေတာင္နီေတာင္အား
ယခုႏွစ္ မတ္လဆန္းက ဤသို႔ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕မႈႏွင့္
ေတာမီးေလာင္ေနတာလဲ ၿငိမ္းမည့္သူမရွိ။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေမာက္ေတာင္ဆည္- ဆည္ေရေသာက္ဧရီယာအတြင္းမွ
ရုိးျပတ္လယ္ကြင္းျပင္ တေမွ်ာ္တေခၚ....

ဆန္း၀င္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

Sunday, May 16, 2010

ရာသီဥတုသည္ ေတာေတာင္ကို မွီခုိ၏

အဟမ္း.. ဘေလာ့ဂ္ေရးရွိက ဘေလာ့ဂ္ရအံ့……..

ျမန္မာျပည္တလႊား ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈ ျပသနာအေၾကာင္း သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ေနရာတုိင္းမွာ ေတြ႕ လာရ၏။ ဥတုရာသီ ေတာကိုမွီ ဟူေသာ ေရွးစကားႏွင့္အညီ သစ္ပင္၀ါးပင္မ်ား ပ်က္သုန္းျခင္းက ရာသီဥတု မွီခုိရန္ ေနရာ မရွိျဖစ္ရေလၿပီ။ ဤကား လူသားတုိ႔ သတိခ်ပ္ရန္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္၏။


ယခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းရွိ ကၽြန္ေတာ့္၏ဇာတိေျမ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းကုိ အထူး သတိရမိ၏။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသားပါဟု ေျပာရန္ပင္ ခပ္ရွက္ရွက္ျဖစ္ေန၏။ အေၾကာင္းမူ ကၽြန္ ေတာ္ ၏ ေဒသႏၱရ၊ ဘာသႏၱရ ဗဟုသုတ နည္းပါးမႈ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ သိသေလာက္ျဖင့္ ေရးခ်င္ စမ္း၏။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ေႏြရာသီတြင္ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕၍ ေသာက္သံုးေရရွားပါ၏။ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ အ၀ီစိတြင္း တူးေဖၚႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္စဥ္ေခ်ာင္း ေဘးရြာ တန္းရွည္ရြာမ်ား (လက္ပန္က်င္း၊ လယ္ႀကီး၊ ေပါက္ေတာ၊ ေညာင္ပင္သာ၊ အိမ္အုိ၊ စည္းကန္၊ မံုကန္း၊ သရက္ေတာ၊ ေခ်ာင္းခ်ား၊ စည္သာ၊ ေအာင္ပေဒသာ၊ မန္က်ီးကုန္း၊ တေတာဦး) အ၀ီစီတြင္း တူရန္လြယ္ကူ၏။ အနည္းဆံုး ေပ ၁၀၀ ဆုိလွ်င္ ေသာက္ေရသန္႔ရ၏။ ၾကက္ေမာက္ေတာင္ဆည္၊ မုန္ငန္းဆည္ - ဆည္ေရ ေေသာက္ ဧရိယာအတြင္းရွိေသာ ရြာမ်ားျဖစ္၍ လယ္လုပ္ငန္း၊ ကုိင္းလုပ္ငန္း၊ ယာလုပ္ငန္ မ်ားျဖင့္ စည္ပင္၏။


အ၀ီစိတြင္းတူေဖၚရန္ ခက္ခဲ နက္နဲေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေႏြအခါ ေသာက္သံုးေရရွားပါ၏။ ေႏြရာသီ ေရရွားခ်ိန္တြင္ “ေရတစ္ျမဴ သားအဖ ေလးေယာက္ခ်ိဳးတာ မြန္းသြားသည္” ဟုပင္ အဆိုရွိ၏။ အခ်ိဳ႔ ရြာမ်ားတြင္ မုိးအခါက စုေဆာင္းထားေသာ ကန္ေရကုိ ေခၽြတာ သံုးဆြဲရ၏။ အခ်ိဳ႕မွာမူ စမ္းေရကုိ သာ အားကိုထားရ၏။ ကၽြန္ေတာ္သိေသာ ေႏြအခါ ေရရွားတတ္ေသာ ရြာမ်ားမွာ အိုင္မင္း၊ လြန္ပင္ကုန္း၊ ဟင္းခြက္အိုင္၊ ရလု၊ ေပါက္သစ္၊ မဲတီး၊ စမ္းၿမိဳင္ေအး စသည္ရြာမ်ားျဖစ္၏။ ေရရွားပါးေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေႏြအခါ ေရရွာျခင္းလုပ္ငန္းကုိသာ အားစိုက္လုပ္ရ၏။ စိမ့္စမ္းအိုင္ မ်ားတြင္ ေန႔ေရာညပါ ေစာင့္ဆုိင္း ခပ္ယူ ရ၏။ တရံတခါတြင္ ေရအတြက္ ခုိက္ရန္မ်ားလဲျဖစ္ရတတ္၏။


ထို႔အျပင္ လူစုကာ ေျခာက္ခန္းသြားေသာ ကန္မ်ား ေဘာင္တင္ျခင္း၊ ကန္တူးေဖၚျခင္းမ်ား မုိးမက်မွီ ျပင္ ဆင္ရျပန္သည္။ ကန္ေဘာင္တူးျခင္း ေရကူ ေရလြဲမ်ားထားျခင္းမွာ ခန္႔မွန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တခါတရံတြင္ မုိးရာသီ မုိးေရႀကီးကာ ဆည္ေဘာင္ က်ိဳးေပါက္မႈ မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႔ ဆည္ ေဘာင္က်ိဳးေပါက္ခဲ့ပါက ေႏြအခါ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ လံုး၀ ရွားသြားမည္ျဖစ္သည္။


ေႏြအခါ ေသာက္သံုးေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ား ပံုမွန္အေျခေနတြင္ လူေရာ တရိစာၦန္ပါ ကန္ေရႏွင့္ စိမ့္စမ္းေရ ေခၽြတာသံုးကာ မုိးရာသီ မုိးေရျဖင့္ အသက္ဆက္ လည္ပတ္ၾကသည္။ ယခုၾကားသိေနရေသာ ျမန္ျပည္တလႊား ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ျပသနာသည္ မုိးဦးက် ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ မုိးဦးက် ဘာေၾကာင့္ေနာက္က်ရသနည္း။ သႀကၤန္အခါက မုိးဘာေၾကာင့္ မရြာရသနည္း။ စေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာသီဥတုစူးစမ္းေလ့လာသူတုိ႔သာလွ်င့္ ျပည္စံုစြာ တင္ျမႏိုင္လိမ္မည္။ ကၽြန္ုပ္ကား မ၀ံ့။


လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လက္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေရအလွဴ ေပးေ၀ျခင္းသာ အမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ တစ္ဆက္တည္းပင္ ရာသီဥတုသည္ ေတာေတာင္ကိုမွီခုိေၾကာင္း ပညာေပးခဲ့လွ်င္ ပုိ၍ ေကာင္း မည္ျဖစ္သည္။

ဆန္း၀င္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

Sunday, May 9, 2010

လက္ပန္က်င္း စာၾကည့္တုိက္

အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ.....
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ပန္က်င္း (ေတာင္ရြာ၊ အလယ္ရြာ၊ ေညာင္ရြာ၊ သီးကုန္း) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း သုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရာက္ ဦးခ်စ္ေရႊ မိသားစုမွ စာၾကည့္တုိက္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းမည္ဟုသိရပါသည္။
(ယခင္က သီးသန္႔ စာၾကည့္တုိက္ အေဆာင္မရွိေသး)။

သၾကၤန္မတုိင္ခင္က စတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကၽြန္ေတာ္ စာေရးေနခ်ိန္တြင္ စာၾကည့္တုိက္ေဆာက္လုပ္ေနမႈမွာ ၿပီးဆီးေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာမွာ လက္ပန္းက်င္း အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၀န္းအတြင္း သုတေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာင္၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။

ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀တည္းက ပညာသင္လာခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ အေဆာင္အဦ အခုိင္အမာ တည္ရွိလာေသာေၾကာင့္ အလြန္၀မ္းသာပီတိျဖစ္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူငယ့္အားမာန္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ စာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတုိင္း ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္သုိ႔ စာအုပ္မ်ား တတ္နိုင္သေလာက္ လွဴဒါန္းသြားဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္အလွဴရွင္ ဦးခ်စ္ေရႊ ၏ အတုယူဖြယ္ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈ။
- ဦးခ်စ္ေရႊသည္ ငယ္စဥ္က လက္ပန္က်င္း (ေညာင္ရြာ) တြင္ အမိအဖ မ်ားနွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့သည္။
- ေလးတန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းဆက္ေနလုိေသာ္လည္း မိဘမ်ားမွ ေက်ာင္းထြက္ေစခဲ့သည္။
- ေက်ာင္းမတက္ရေသာ္လည္း စိတ္မညစ္။
- ေက်ာင္းေနေသာ အတန္းႀကီးသမားမ်ားထံ ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့သည္။
- ငယ္စဥ္ကပင္ အဂၤလိပ္လုိ ေျပာဆုိကာ ပညာကို မရွက္မေၾကာက္ ရွာေဖြဆည္းပူးခဲ့သည္။
- ထုိသုိ႔ ပညာလုိလားသည္ကို ျမင္ေသာအခါ မိဘမ်ားမွ ေက်ာင္းဆက္ထားေပးသည္။
- အဌမတန္းေအာင္ၿပီး အလုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေနမည္ဟူေသာ စိတ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
- ပထမဆံုး အလုပ္မွာ ရန္ကုန္ အမ်ိဳးသမီးေဆးရံု (ဂ်မာခနာ) တြင္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ (ဒုိဘီ) အလုပ္ျဖစ္သည္။
- ရုိးသားႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေက်ာက္မ်က္ရတနာဌာနသန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမား အလုပ္ရရွိခဲ့သည္။
- ပါမစ္နစ္ အလုပ္သမားအျဖစ္ လစာရရွိေသာအခါ ေက်ာင္းဆက္ေနသည္။
- အလုပ္ပင္ပန္းမႈမ်ားနွင့္ ေငြေၾကး အခက္ခဲ့ေၾကာင့္ ဒသမတန္းတြင္ စာေမးပြဲ ေျဖရန္ စိတ္ကုန္သြားသည္။
- သိုေသာ္ စာေမးပြဲနီးလာေသာအခါ စာေပးပြဲေျဖခ်င္စိတ္ တဖြားဖြားေပၚလာခဲ့သည္။
- အကိုကဲ့သုိ႔ ခင္မင္ရင္းနီးေသာ ဦးျမတ္ထြန္း၏ ကူညီသင္ၾကားေပးမႈျဖင့္ စာေမးပြဲ၀င္ေျဖရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
- စာေမးပြဲအတြက္ ေက်ာင္းစာမွလြဲၼ၍ဘာမွ်မရွိ။ ေန႔ေရာညာပါ စာကိုႀကိဳးစားသင္ယူက်က္မွတ္သည္။
- ကံဆုိးျခင္းမာနတ္၀င္လာသည္။
- စာေမးပြဲေျဖရန္ (၇) ရက္အလုိတြင္ ေက်ာက္မ်က္ပန္းပုထုရင္း ညာလက္က်ိဳးခဲ့သည္။
- ညာလက္ ေက်ာက္ပတ္တီးကိုင္းထားခ်ိန္တြင္ ဘယ္လက္ျဖင့္ လက္ေရးက်င့္ကာ စာေမးပြဲ၀င္ေျဖခဲ့သည္.
- ျမန္မာစာပင္ ဂုဏ္ထူးထြက္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
- ထုိ႔ေနာက္ အေ၀းရာက္ဘြဲ႕ယူသည္။ ေက်ာက္မ်က္ဌာန အရာရွိတစ္ဥိးျဖစ္လာသည္။
- ၀န္ထမ္းေကာင္းတံ ဆိပ္မ်ားနွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္ သြားရသည္။
- ယခုအခါ ၀န္ထမ္းဘ၀မွ ပင္စင္ယူကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္တြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနထုိုင္သည္။
- ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လက္ပန္က်င္းအေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ စာၾကည့္တုိက္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည္။

ဆန္း၀င္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

Thursday, May 6, 2010

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

အနယ္နယ္အ၇ပ္ရပ္မွ ေစတနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕သုိ႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းၾကပါကုန္....
ဆန္း၀င္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

Monday, May 3, 2010

Fwd: ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္းအလွဴ

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္းအလွဴ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား....
သာသနရကၡိတအသင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ႏွင့္ သုဂတိရွင္နာေရးကူညီမႈအသင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) သုိ႔ ဆရာမ ေဒၚေအးျမင္တင္မွ တစ္ဆင့္ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းသည္..