Wednesday, February 20, 2013

Kyaukpadaung Family 4th Donation

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း kyaukpadaung

   kyaukpadaung by   San Win

ေဗဒါလမ္း

ၫိုျပာျပာ လတာျပင္ေျခရင္း
လႈိင္းတက္ရာ ေဗဒါတက္၊ လႈိင္းသက္ရာဆင္း။
ဆင္းရလဲ မသက္သာ။
အုန္းလက္ေႂကြေရေပါေလာ၊ ေမ်ာစုန္လို႔လာ
အဆင္းနဲ႔အလာ၊ ေဗဒါမ အေထြး။
အုန္းလက္ေႂကြ သူ႔နံေဘး၊ ေဆာင့္ခံရေသး။
ေဆာင့္ခံလဲ မသက္သာ
ေနာက္တခ်ီ ဒီတလံုးက၊ ဖံုးလိုက္ျပန္ပါ
ျမဳပ္္ေလေပါ့ ေပၚမလာ၊ မေဗဒါအလွ
တလံကြာ လႈိင္းအႀကြ၊ ေပၚလိုက္ျပန္ရ
ေပၚျပန္လဲ မသက္သာ
ေခ်ာင္းအဆြယ္ ေျမာင္းငယ္ထဲက၊ ဘဲထြက္လို႔လာ
ဘဲအုပ္မွာ တရာႏွစ္ရာ၊ ေဗဒါက တပင္ထဲ
အယက္အကန္ခံလို႔
ေဗဒါပ်ံအံကိုခဲ၊ ပန္းပန္လ်က္ဘဲ။

Basic principal of Ethic က Rules of Law ပဲ။

Basic principal of Ethic က Rules of Law ပဲ။
ျမန္မာစကား၊ ရခိုင္စကား မတတ္တဲ့ စိမ့္၀င္ ဘဂၤလီေတြက ဒီမွာေမြးတယ္ ေျပာရံုနဲ႕ ျမန္မာ နုိင္ငံသား မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ။ (ကမန္လို႕လဲ မလိမ္ပါနဲ႕။) ဘဂၤလီက ဘဂၤလီ ပါဘဲ။ ("""---------- လ၀ကက စစ္လုိက္ေတာ့ အေဖ ကလည္း ဘဂၤါလီ၊ အေမ ကလည္း ဘဂၤါလီ၊ သားသမီး က်မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာျဖစ္ ခ်င္တာက ဆႏၵစြဲေတြျဖစ္ ပါတယ္”"" ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ဆိုသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ မပါဝင္သျဖင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ရံုးမွ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရန္ႏွင့္ တတိယ ႏုိင္ငံ တစ္ခုမွ လက္ခံလွ်င္ ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ေျပာၾကား ထားပါသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ တြင္းသို႔ ခိုးဝင္လာသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား ကိုလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ တတိယ ႏုိင္ငံ တစ္ခုမွ တာဝန္ယူလွ်င္ ပို႔ေပးသြားမည္ ဟု ေျပာၾကားထားသည္။)
ရခိုင္ျပည္နယ္ တခုလံုး မွာ ႏိုင္ငံသား နဲ႕ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ ဘဂၤလီေတြ ခြဲထုတ္ျပီး စိမ့္၀င္ က်ဴးေက်ာ္ ဘဂၤလီေတြ ကို နယ္စပ္မွာ (ၾသစီမွာ လုပ္သလို ကၽြန္း တ ကၽြန္းေပၚ မွာ ျဖစ္ျဖစ္) ဒုကၡသည္ စခန္း ဖြင္ျပီး လက္ခံႏိုင္တဲ့ တတိယ ႏိုင္ငံေတြ ကို ပိုသင့္ပါသည္။ တျခား အစၥလာမ္ နိုင္ငံေတြကလည္း လက္ခံ သင့္တယ္။
ျပည္တြင္းက ျမန္မာ မြတ္စလင္ေတြ ကလည္း ဘဂၤလီစိမ့္ ၀င္မႈ တားဆီးေရးကို ဘာသာေရးၾကာင့္ မျမင္သင့္ဘူး။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ရွိ ျမန္မာ မြတ္စလင္ မ်ားက တဖက္ နိုင္ငံမွ စိမ့္၀င္ လာေသာ နိုင္ငံျခားသား ဘဂၤလီ မ်ား ကို ျပစ္တင္ ရႈံ႕ခ်ျခင္းျဖင့္ ျပည္ ခ်စ္စိ္တ္ ဓာတ္ ကို ေဖာ္ျပ သင့္ ပါသည္။ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မွာ သိသာစြာ ကြဲျပားပါ သည္။ ျမန္မာ မြတ္စလင္ႏွင့္ တဖက္နိုင္ငံမွ ၀င္လာသူ ဘဂၤလီ မ်ားကိုလည္း လြယ္ကူစြာ ခြဲျခားႏိုင္ ပါသည္။
နယ္စပ္တိုင္း မွာ ႏိုင္ငံျခားသား ၀င္ေရာက္မႈ တားဆီးေရး ဘယ္ စီမံခ်က္မွ ေအာင္ျမင္တာ ၁၀၀% မရွိဘူး။ India မွာလည္း ခိုး၀င္ ဘဂၤလီဒုကၡသည္ ၁သန္းေလာက္ရွိျပီး သူတို႕ကို ႏိုင္ငံသားမေပးဘူး။ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ ေမြးခ်င္တိုင္း ေမြးေနတဲ့ ကေလးေတြ ကို လည္း နိုင္ငံသား မေပးၾက ပါဘူး။ အေမရိကန္မွာလဲ မကၠဆီ ကန္ေတြ ခိုး၀င္ တာ မိရင္ ဥပေဒ အရ အေရးယူ တာပဲ။ ဘဂၤလီကေတာ့ နယ္စပ္ခ်င္း မကပ္တဲ့ ၾသစီ (Australia) ကိုေတာင္ ေလွနဲ႕ ခိုး၀င္ဘို႕ ၾကိဳးစားလို႕ ကၽြန္းေတြမွာ ပို႕ထားရပါတယ္။
ျမန္မာေတြလည္း တျခားနိုင္ငံေတြ တရားမ၀င္ သြားအလုပ္လုပ္ရလို႕ အဲဒီ့ အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံသား ခံယူ ခြင့္ျပဳဘို႕ ဘယ္သူမွ မေတာင္းဆို ပါဘူး။ ေတာင္း ဆိုသူ ကို လဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား မို႕ ဗုဒၼ ဘာသာ ခ်င္းမို႕ဆိုျပီး ဘယ္သူ ကမွ ေထာက္ခံ မေပးပါဘူး။ မရလို႕ မတရားဘူး လို႕လဲမေျပာဘူး။ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒ အရ ခြင္ျပဳလို႕ နုိင္ငံသားျပဳ ခြင့္ရတာ၊ မရတာ သူႏိုင္ငံ သူ႕ ဥပေဒ အရ သူ႕သေဘာပဲ။ တည္ဆဲ ဥပေဒ နဲ႕ ေဘာင္၀င္ရင္ နိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရ ၾက ပါတယ္။ ေဘာင္ မ၀င္ရင္ မရၾကပါဘူး။ အိမ္ရွင္ နိုင္ငံေတြ ကလည္း ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အကန္အသတ္မဲ့ လက္ခံတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဘယ္ႏုိင္ငံမွ တည္ဆဲ ဥပေဒ ခြင္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ ႏိုင္ငံျခားသားကို အကန္႕ အသတ္မဲ့ လက္ခံတာ မရွိဘူး။ တရား မ၀င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြကို လည္း သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ရွင္ နိုင္ငံ က ျပန္ပို႕ လိုက္ရင္ ျမန္မာျပည္ မွာ ျပန္ လက္ခံ ရပါတယ္။ တရား၀င္ ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ ခြင့္ ရွိလို႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤလီေတြ ျမန္မာျပည္ မွာ အမ်ားၾကီး။ (ျမန္မာျပည္ မွာ အစၥလမ္မို႕ အႏွိမ္ ခံရတယ္ ထင္လို႕ တျခား မြတ္စလင္ နိုင္ငံေတြကို ေျပာင္းေနၾကမယ္ ဆို လဲ ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႕ အလြယ္တကူ ခြင့္ျပဳ သင့္ ပါတယ္။)
ကိုယ္လိုရာ ဆြဲျပီး လူ႕အခြင့္အေရး စကားေျပာ၊ အခြင့္အေရး ယူခ်င္လို႕ မရပါဘူးဗ်ာ။ လက္ေတြ႕ လဲ စမ္းၾကည့္ လို႕ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တေယာက္ မြတ္စလင္ နိုင္ငံတခု ကို တရားမ၀င္ သြားျပီး ႏိုင္ငံသားခံခြင့္ ၾကိဳးစားၾကည့္ လိုက္ပါ။ တရာမ၀င္ ကေလး တေယာက္ ယူျပီး သူ႕နိုင္ငံသား ျဖစ္မလား ၾကိဳးစားၾကည့္ ပါ။ သူ႕ ႏိုင္ငံသားခံခြင့္ မရႏိုင္ ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္ မွာ လက္ရွိ ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ ခြင့္ ရွိသူ နဲ႔ နိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့သူ ခြဲျခား စီရင္တာ Ethic အရ မွန္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ စီရင္ျခင္းထက္ ပိုျပီး အခြင့္ အေရး လိုခ်င္လို႕ မရမွန္း သိရက္နဲ႕ မသိခ်င္ေရာင္ ဆာင္ ဥပေဒ ေဘာင္ေက်ာ္ျပီး ဥပေဒမဲ့ စိမ့္၀င္ က်ဴးေက်ာ္သူ ဘဂၤလီ ေတြ အတြက္ ဘာသာေရး အေျခခံ စိတ္ နဲ႕ လူ႕ အခြင့္ အေရး စကားေျပာေပးေန သူေတြက မ်ိဳးမစစ္လို႕ ျပည္ခ်စ္စိတ္ မရွိတာပါပဲ။

U Aung Hlaing U http://www.facebook.com/uaung.hlaingu