Wednesday, January 21, 2009

အခ်စ္တဲ့လား

အခ်စ္။
အင္း.. ခံစားဖူးတာေပါ့။
အခ်စ္။
အင္း..ရူးသြပ္ဖူးတာေပါ့။
အခ်စ္။
အင္း.. သူ႕အေၾကာင္းေတြးလုိ႔ ၿပံဳး ေနဖူးတာေပါ့။
အခ်စ္ လား။
အင္း.. သူ႔နာမည္ကုိ လက္မွာ ကြန္ပါနဲ႔စုိက္လုိ႔ ေရးခဲ့ဖူးတယ္။
အခ်စ္ တဲ့လား။
ႏွလံုးသားမွာ တြယ္ၿငိ ေငးၾကည္ေနရရင္ ေက်နပ္တယ္။