Saturday, June 28, 2008

လူသူကင္းမဲ့ကမ္းေျခကို.. ၾကည့္ရင္း..


ဘယ္ဆီကုိေမွ်ာ္မွန္းပီး လြမ္းရပါ့.. ရြာကုိမျပန္နုိင္တဲ့ ကိုယ္လုိလူသား ... ကိုယ္ရယ္ပါ... ဟား.. ဟား..ဟား....

At Early Morning


Tuesday, June 24, 2008

သေဘာၤျပင္သည့္... စကၤပူနုိင္ငံ..


ိDry Dock ထဲမွာေပါ့.. သေဘာၤေဆးအေဟာင္းေတြ.. Blasting လုပ္တယ္
ေဆး အသစ္ျပန္သုတ္တယ္.. ေလေကာင္းေလသန္႕ေတာ္ေတာ္ ရွားပါတယ္.. မ်ားေသာအားျဖင့္ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားက အလုပ္သမားေတြလုပ္ၾကတယ္.. ျမန္မာေတြကေတာ့.. electrical ပုိင္းမွာ မ်ားတယ္ဗ်.. fitter ေတြလည္းရွိတယ္..agent fee ျပန္ရရင္.. အလုပ္ေျပာင္းၾကတယ္။ သက္သက္သာသာ ရံုးအလုပ္ရရင္ေတာ့..

Container Carrier in Yard Dry Dock.


Sunday, June 22, 2008

NO ONE BUT YOURS

Nobody knows how weak I am,
better than You;
Nobody sees all of my needs,
better than You.
And nobody has the power to change me,
from what I was born to be.
Nobody's eyes see through my soul,
better than Yours;
Nobody's love can make me whole,
no one but Yours.

Saturday, June 21, 2008

MonT PopA


ေမြးရပ္ေျမကုိ လြမ္းလုိ႔ desktop မွာတင္ထားတဲ့ပံုေလးပါ..
ဒီပံုေလးျမင္ရင္..ရာဇ၀င္ေတြနဲ႔ ေဒသေလးကုိ..လူတုိင္းသိၾကမွာပါ.. ေ၀းေတာ့ေ၀းတယ္ေလ.. စကားပန္းေတြနဲ..ပန္းေပါင္းစံုတဲ့..ပုပါးေတာင္ ရဲ႕ ေဖးမႈေၾကာင့္..ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ ရြာေလးဟာလည္း ေရရွားျခင္းေဘးမွ ကင္းေ၀းပါတယ္.. ဟုိးအရင္တုန္းက မုိးအခါ ပုပါးေတာင္းမႀကီး ကေန စီးက်လာတဲ့ေရ ေတာင္စဥ္ေခ်ာင္းေရဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားၿပီး ေရစီးသန္ပုံရပါတယ္ .. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာေလးဟာ အဲဒီ ေတာင္စဥ္ ေခ်ာင္းေဘးက ရြာတန္းရွည္ရြာေတြထဲက တစ္ရြာေပါ့။ အခုလုိ ေမြးရပ္ေျမနဲ႔ ေ၀းကြာေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ေမြးရပ္ေျမကုိ အရမ္းလြမ္းတယ္။ ဇာတိပုည ဂုဏ္မာန တဲ့.. ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမနဲ ေဆြမ်ိဳးေတြ၊ ငယ္ငယ္ကသူငယ္ ခ်င္းေတြ ၊ ေရေျမေတာေတာင္ ဘသာ၀ေတြ ကုိ မလြမ္းသူ ဘယ္သူရွိပါမလဲ.. ရြာျပန္ေရာက္မွ ရြာကေန လွမ္းျမင္ရတဲ့ ပုပါးရဲ..အလွကို တင္ပါဦးမယ္.. ေစာင့္စားၾကပါဦးလုိ႔…

Popa Moutain (Near My Home Town)


ရြာကုိလြမ္းတယ္။
လြမ္းတယ္ဆုိမွေတာ့ လြမ္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ…. စာဥေတြ ခါဥေတြ ခ်ိဳးဥေတြ ေၾကာင့္ဟုတ္ဘူး.. ကုိယ္ေဒသမုိ႕ ေျပာတာဟုတ္ဘူး ေတာ္ ေတာ္ေလး ေနခ်င့္စဖြယ္ေလးရွိတယ္.. မွတ္ခ်က္ sky beer အလြန္ ေပါ၏…

TruE LovE StorY

TruE LovE StorY


A woman came out of her house and saw 3 old men with long white beards sitting in her front yard.
She did not recognize them. She said 'I don't think I know you, but you must be hungry.
Please come in and have something to eat.'
'Is the man of the house home?', they asked. 'No', she replied. 'He's out.'
'Then we cannot come in', they replied. In the evening when her husband came home, she told him what had happened. 'Go tell them I am home and invite them in!' - The woman went out and invited the men in
'We do not go into a House together,' they replied.
'Why is that?' she asked. One of the old men explained: 'His name is Wealth,' he said pointing to one of his friends, and said pointing to another one, 'He is Success, and I am Love.'
Then he added, 'Now go in and discuss with your husband which one of us you want in your home.' The woman went in and told her husband what was said. Her husband was overjoyed. 'How nice!!', he said.
'Since that is the case, let us invite Wealth. Let him come and fill our home with wealth!'
His wife disagreed. 'My dear, why don't we invite Success?'
Their daughter-in-law was listening from the other corner of the house. She jumped in with her own suggestion: 'Would it not be better to invite Love? Our home will then be filled with love!'
'Let us heed our daughter-in-law's advice,' said the husband to his wife. 'Go out and invite Love to be our guest.' The woman went out and asked the 3 old men, 'Which one of you is Love?
Please come in and be our guest.' Love got up and started walking toward the house.
The other 2 also got up and followed him. Surprised, the lady asked Wealth and Success: 'I only invited Love, Why are you coming in?'

The old men replied together: 'If you had invited Wealth or Success, the other two of us would've stayed out, but since you invited Love, wherever He goes, we go with him. Wherever there is Love, there is also Wealth and Success!!!!!!'
MY WISH FOR YOU...
-Where there is pain, I wish you peace and mercy. -Where there is self-doubting, I wish you a renewed confidence in your ability to work through it. -Where there is tiredness, or exhaustion, I wish you understanding, patience, and renewed strength. -Where there is fear, I wish you love, and courage.

I like MU.

I like MU (EU champion)


အႏ ၱရာယ္မ်ားသည့္ gas carrier ship.


ဒီလုိသေဘာၤေတြျပင္ရတာ..အသက္အႏၱရယ္ရွိတယ္..အခန္႔မသင့္ရင္ အသက္အႏၱရာယ္ပါ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

MOTHER

MOTHER STORY
My mom only had one eye. I hated her... she was such an embarrassment. She cooked for students & teachers to support the family. There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me. I was so embarrassed. How could she do this to me? I ignored her, threw her a hateful look and ran out. The next day at school one of my classmates said,
"EEEE, your mom only has one eye!"
I wanted to bury myself.
I also wanted my mom to just disappear.
I confronted her that day and said, " If you're only want to make me a laughing stock,
why don't you just die?" My mom did not respond...
I didn't even stop to think for a second about what I had said, because I was full of anger.
I was oblivious to her feelings. I wanted out of that house, and have nothing to do with her.
So I studied real hard, got a chance to go abroad to study.
Then, I got married. I bought a house of my own.
I had kids of my own. I was happy with my life, my kids and the comforts,
Then one day, my mother came to visit me. She hadn't seen me in years and she didn't even meet her grandchildren. When she stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at her for coming over uninvited. I screamed at her,
"How dare you come to my house and scare my children!
GET OUT OF HERE! NOW!!!"
And to this, my mother quietly answered, "Oh, I'm so sorry. I may have gotten the wrong address," and she disappeared out of sight.
One day, a letter regarding a school reunion came to my house. So I lied to my wife that I was going on a business trip. After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity.
My neighbors said that she died.
I did not shed a single tear. They handed me a letter that she had wanted me to have.
"My dearest son,
I think of you all the time. I'm sorry that I came to your house and scared your children.
I was so glad when I heard you were coming for the reunion. But I may not be able to even get out of bed to see you. I'm sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up. You see........when you were very little, you got into an accident, and lost your eye. As a mother, I couldn't stand watching you
having to grow up with one eye. So I gave you mine. I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye.
With all my love to you,
Your mother.

Ocean Background View In Yard


I can publish my photo at internet........ very very happy....... :)

ThiS is my WorK PlacE


ThE FirsT ExperiencE of BlogginG ............ :P