Thursday, April 25, 2013

Kyaukpadaung CDMA line card ratio

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ CDMA 800 MHz ၁၅၀၀ တန္ဖုန္း အခ်ိဳးက် ေရာင္းခ် မဲႏိႈက္ ။

Kyaukpadaung Township populations.

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၀၉ အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၃၃၉ ရြာ ေတာင္သူဦးေရ ၁၃၄၈၁၆ ရွိ ။

ရုိးျခားရြာ Groundwater well @ Kyaukpadaung

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရုိးျခားေက်းရြာ စက္ေရတြင္း တူးေဖၚ ေအာင္ျမင္ ။

New Market @ Kyaukpadaung Township

ႏွစ္သစ္မွာ မဂၤလာ သတင္းဗ်ိဳး ။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေစ်းသစ္ႀကီး အခန္းေပါင္း ၉၆၉ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ။ မၾကမီ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ။ Kyaukpadaung Township market Building .