Monday, May 3, 2010

Fwd: ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္းအလွဴ

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္းအလွဴ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား....
သာသနရကၡိတအသင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ႏွင့္ သုဂတိရွင္နာေရးကူညီမႈအသင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) သုိ႔ ဆရာမ ေဒၚေအးျမင္တင္မွ တစ္ဆင့္ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းသည္..