Saturday, June 21, 2008

အႏ ၱရာယ္မ်ားသည့္ gas carrier ship.


ဒီလုိသေဘာၤေတြျပင္ရတာ..အသက္အႏၱရယ္ရွိတယ္..အခန္႔မသင့္ရင္ အသက္အႏၱရာယ္ပါ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

No comments: